MIRI.DIH PEOPLE

고객의 행복 실현을 위해 일하는 사람들 

㈜미리디는 고객지원팀을 중심으로 소비자 중심의 운영되도록 하고 있습니다.

대표이사

CEO

경영지원

총괄이사

CCO

고객지원

비즈하우스

기획

스마일캣

기획

마케팅

디자인

개발

제작

(주)미리디

 

서울특별시 구로구 디지털로31길 12, 태평양물산 8층

 

비즈하우스                     스마일캣

TEL. 1644-1374              TEL. 1644-1274

 

사업자등록번호 ㅣ 113-86-21886                                                                                                                             Copyright 2015 © MIRI.DIH Co., Ltd